MOTTO:
"Vždycky je třeba obětovat něco, co chceš, kvůli něčemu co chceš víc."

Opakovací příklady

24. ledna 2013 v 13:18 | Klapeto |  Účetnictví
1. Z bankovního účtu jsme dodavateli zaplatili fakturu v částce 10 000 Kč 321/221
2. Od dodavatele jsme dostali fakturu za pořízení zboží na částku 16 000 Kč 131/321
3. Příjemka materiálu na sklad v hodnotě 10 000 Kč. 112/111
4. Příjemka zboží na sklad v hodnotě 16 000 Kč 132/131
5. Zaplatili jsme dodavateli fakturu hotově 16 000 kč 321/211
6. Výdejka materiálu ze skladu ke spotřebě v hodnotě 3 000 Kč. 501/112
7. Výdejka materiálu ze skladu k prodeji 2 000 Kč. 542/112
8. Vystavení faktury odběrateli za prodej materiálu v částce 2200 Kč (tržba z prodeje materiálu). 311/642
9. Odběratel nám uhradil fakturu v hodnotě 2200 Kč přes bankovní účet 221/311.
10. Výdejka zboží ze skladu k prodeji v hodnotě 10 000 Kč. 504/132
11. Příjem výrobků na sklad v hodnotě 5 000 Kč (změna stavu výrobků) 132/613.
12. Vystavení faktury odběrateli za prodej zboží v částce 12 500 Kč (tržba z prodeje zboží) 311/604
13. Odběratel nám uhradil fakturu v hodnotě 12 500 Kč. 211/311
14. Příjemka materiálu na sklad v hodnotě 3 200 Kč. 112/111
15. Co je inventarizace? - Porovnání účetního stavu se skutečným.
16. PF (přijatá faktura) za materiál v částce 1000 Kč. 111/321
17. PF za materiál 300 Ks x 5 Kč. 111/321
18. Počáteční závazky u dodavatelů 2 500 Kč, PF za materiál 550 x 6 Kč. 111/321
19. Počáteční závazky u dodavatelů 3400 Kč
a, PF za materiál 200 x 4 Kč 111/321
b, PF za materiál 320 x 6 Kč 111/321
20. Platba PF v částce 2 840 (VBÚ) 321/221
21. Počáteční zůstatek na bankovním účtu 100 000 Kč
a, Platba PF1 500 x 2,80 Kč (VBÚ) 321/221
b, Platba PF2 200 x 3 Kč (VBÚ) 321/221
22. Počáteční závazky u dodavatelů 3 600 Kč. Počáteční zůstatek na bankovním účtu 110 000 Kč.
a, Platba PF 2 400 Kč včetně DPH (VBÚ)
b, Platba všech zbývajících závazků u dodavatelů (VBÚ) 321/221
c, Platba PF v částce 5 420 Kč (PVD) 321/211
23. Počáteční zůstatek u dodavatelů 4 000 Kč. Počáteční zůstatek na pokladně 60 000 Kč
a, Platba PF1 300 x 5 Kč (PVD) 321/211
b, Platba PF2 100 x 7 Kč (PVD) 321/211
24. Počáteční zůstatek u dodavatelů 30 000 Kč. Počátení zůstatek na bankovním účtu 90 000 Kč. Počáteční zůstatek na pokladně 40 000 Kč.
a, Platba PF1 v částce 3 510 (VBÚ) 321/221
b, Platba PF2 v částce 4 400 Kč (PVD) 321/211
c, Platba PF3 v částce 3200 Kč (PVD) 321/211
d, Platba PF4 v částce 3 650 Kč (VBÚ) 321/221
25. Příjemka materiálu na sklad 4 500 Kč 112/111
26. Příjemka materiálu na sklad 200 x 4 Kč 112/111
27. Počáteční zůstatek na skladě 500 x 3 Kč.
a, příjemka materiálu na sklad 100 x 7 Kč 112/111
b, příjemka materiálu na sklad 60 x 5 Kč 112/111
28. Výdejka materiálu ze skladu ke spotřebě 2 740 Kč 501/112
29. Výdejka materiálu ze skladu ke spotřebě 200 ks x 5 Kč 501/112
30. Výdejka materiálu ze skladu k prodeji 3 400 Kč 542/112
31. Výdejka materiálu ze skladu při prodeji 500 ks x 4,50 Kč 524/112
32. VF (vydaná faktura) za prodej materiálu 3 200 Kč 311/642
33. Oběratel uhradil fakturu v částce 2 640 včetně DPH (VBÚ) 221/311
34. Odběratel uhradil fakturu 1 652 Kč (PPD) 211/311
35. Příjemka materiálu na sklad, přebytek 6 400 Kč 112/648
36. Příjemka materiálu na sklad, přebytek 700 ks x 4 Kč 112/648
37. Výdejka ze skladu, manko do normy (nezaviněné) 2100 Kč. 501/112
38. Výdejka ze skladu, manko nad normu (zaviněné) 3400 Kč 549/112
40. k 31.12. nedošla faktura za materiál, který přišel v průběhu roku 4 520 Kč 111/389
41. K 31.12. nedošel materiál, na který ke konci roku přišla faktura v částce 5630 Kč 119/321
42. Vyúčtování zůstatku na účtu Pořízení materiálu při uzavírání účetních knih (způsobem A) ve výší 9 000 Kč (na základě došlé faktury, materiál dosud nepřijat) 119/111
43. PF za zboží v částce 1 000 Kč 131/321
44. Počáteční závazky u dodavatel 3400 Kč. PF za zboží 600 x 6 Kč. 131/321
45. Počáteční zůstatek na bankovním účtu 135 000 Kč. Počáteční zůstatek u dodavatelů 16 000 Kč. Platba PF 3540 Kč (VBÚ). 321/211.
46. Počáteční zůstatek na bankovním účtu 80 000 Kč. Počáteční zůstatek u dodvatelů 9 000 Kč.
a, platba PF1 300ks x 5,60 Kč 321/221
b, platba PF2 400 ks x 4 Kč 321/221
47. Pošáteční závazky u dodavatelů 10 000 Kč. Počáteční zůstatek na bankovním účtě 100 000 Kč.
a, platba PF1 4 100 Kč (VBÚ) 321/221
b, platba všech zbylých závazků u dodavatelů (VBÚ) 321/221
48. Počáteční zůstatek (PZ) na pokladně 12 000 Kč. PZ u dodavatelů 15 000 Kč. Platba PF 7840 v hotovosti (PVD) 321/211
49. Příjemka zboží na sklad 4900 Kč 132/131
50. Výdejka zboží ze skladu k prodeji 504/132
51. VF za prodej zboží 311/604
52. Odběratel uhradil fakturu v částce 8900 Kč (VBÚ) 221/311
53. Odběratel uhradil fakturu 2412 Kč (PPD) 211/311
54. Příjemka zboží na sklad (přebytek 4800 Kč) 132/648
55. Výdejka ze skladu (manko 6400 Kč) 549/132
56. K 31.12 nedošla faktura na zboží, které přišlo v průběhu roku 8750 Kč 131/389
57. K 31.12. nedošlo zboží, na které v průběhu roku přišla faktura v částce 6780 Kč 131/389
58. Příjemka výrobků na sklad 36 000 Kč 123/613
59. Výdejka výrobků k prodeji 613/213
60. VF za prodej výrobků v částce 6300 Kč 311/601
61. Odběratel uhradil fakturu 3240 Kč na běžný účet (VBÚ) 221/311
62. Odběratel uhradil fakturu 542 ks x 32 Kč v hotovosti (PPD) 211/311
63. Přírůstek nedokončené výroby 121/611
64. Úbytek nedokončené výroby 611/121
65. přírůstek polotovarů vlastní výroby 122/612
66. Úbytek polotovarů vlastní výroby 612/122
67. PF za materiál 501/321
68. Platba dodavatelské faktury 4278 Kč (VBÚ) 321/221
69. Platba faktury dodavateli (VBÚ) 321/221
70. Platba faktury dodavateli 6710 Kč (PVD) 321/211
71. Dodávka materiálu bez faktury od dodavatele 2041 Kč 501/389
72. Prodej materiálu 3540 Kč 311/642
73. VF za prodej materiálu 1520 Kč 311/642
74. Odběratel uhradil fakturu (VBÚ) 221/311
75. Odběratel uhradil fakturu (PPD) 211/311
76. Příjem materiálu přebytek 501/648
77. Výdej materiálu (manko nad normu - zaviněné) 549/501
78. K 31.12 nedošla faktura na materiál, který přišel v průběhu roku 111/389
79. K 31.12. nedošel materiál, na který v průběho roku přišla faktura 501/119
80. PF za zboží (způsob "B") 504/321
81.Dodávak zboží bez faktury (B) 504/389
82. Dodávka zboží bez faktury (B) 504/389
83. VF za prodej zboží 311/604
84. PZ zboží na skladě 8500 Kč. Převeď PZ k 1.1. nákladů. (způsob B) 504/132
85. K 31.12. nedošla faktura za zboží, které přišlo v průběhu roku. (B) 504/389
86. K 31.12. nedošlo zboží, na které v průběu roku přišla faktura (B)139/504
87. KZ (konečný zůstatek) zboží. Převeď z nákladů do skladu zboží. (B) 504/132
88. KZ zboží. Převeď z prodeje do skladu zboží. (B) 504/132
89. PF za pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DLHM). 042/321
90. Platba PF (VBÚ) 321/221
91. Zařazení DLHM do užívání 84 000 Kč 022/042
92. Zařazení DLHM do užívání.
a, PF za DLHM 022/042
b, PF za dopravu 022/042
93. Odpisy DLHM 551/082
94. Odpisy DLHM, v 7. roce, prodej v zůstatkové ceně (ZC). 541/082
95. Zařazení DLHM z užívání (evidence) 082/022
96. VF za prodej DLHM, zůstatková cena 55 000 Kč. 311/641
97. Odběratel uhradil fakturu (VBÚ) 221/311
98. Odběratel uhradil fakturu (PPD) 211/311
99. Hrubé mzdy zaměstnanůc v celkové částce činní 32 800 Kč. 521/331
100. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance 331/336
101. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele za své zaměstnance 524/336
102. Záloha na daň z příjmů (vč. daňového zvíhodnní na vyživované dítě) 331/342
103. Výplata čisté mzdy zaměstnance hotově. 331/211

Přináším po delší odmlce zase další várku opakovacích příkladů. Pokud by někdo nevěděl, nebo si s ničím nebyl jistý, tak většina věcí z téhle stránky je vysvětleno v článcích předtím.
Jen trošku vysvětlivek, kdyby někdo nevěděl, co jaká zkratka znamená:
PZ = počáteční zůstatek
KZ = Konečný zůstetek
PPD = pokladní příjmový doklad
PVD = pokladní výdajový doklad
VBÚ = výpis bankovního účtu
B = způsob B
DLHM = dlouhodobý hmotný majetek

Pokud není v příkladech napsaný způsob B (B), tak se účtuje způsobem A!!!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Sabí Sabí | Web | 24. ledna 2013 v 13:28 | Reagovat

supr

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama