MOTTO:
"Vždycky je třeba obětovat něco, co chceš, kvůli něčemu co chceš víc."

Květen 2007