MOTTO:
"Vždycky je třeba obětovat něco, co chceš, kvůli něčemu co chceš víc."

Maturita z českého jazyka 2

29. března 2006 v 16:05 | klapeto
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 16 - 17
Já fakt trošku nechápu, proč teda vlastně ty rámcové vzdělávací programy s takovou vehemencí
zavádíme, pokud se teda popisuje ten výsledný stav jako ten stav výchozí. Další věc, která by možná
stála za to zmínit, je, že tvorba toho školního vzdělávacího programu nebo respektive odpovědnost za
jeho vytvoření a obsah bude mít ředitel školy. Čili podle všech těch dosavadních zveřejněných
materiálů, což je představa taky poněkud absurdní. Ona vůbec ta představa pracuje s takovou jako
představou ideálního učitele, ideálního ředitele, který zohledňuje všechny předměty stejně, regionální
potřeby své školy, ale ředitel je také manažer, má svou nějakou aprobaci, má své oblíbené
a neoblíbené předměty.
(Vzhledem k povaze úloh není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 1
Odkud je nejspíše převzat výchozí text?
A) Z části novinového článku, která byla uveřejněna v rubrice Názory čtenářů.
B) Z části písemné žádosti, která směřovala k náměstkovi ministryně školství.
C) Z přepsaného mluveného projevu, který byl pronesen v rozhlasové diskuzi.
D) Z přepsaného mluveného projevu, který pronesla moderátorka televizních zpráv.

Úloha 2

Kterým z následujících spojení slov lze nejlépe nahradit úsek textu s takovou vehemencí tak, aby
smysl výchozího textu zůstal zachován?
A) s takovým omylem
B) s takovými požadavky
C) s takovou rázností
D) s takovým výsledkem

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 3-4
Až udělám si maturu
a nějaký ten doktorát,
až poznám lépe kulturu,
nebudou mě už lidé štvát?
Jak mohl by mít doktor hlad?
Že je jich dost? Ach, je to k zlosti!
Tak nemám tedy studovat,
má dobrodružná minulosti?
Až pověsím si na šňůru
svůj diplom, to se budu smát!
Holič mně spraví frizúru,
ó, budu na sebe pak dbát.
Vždyť budu míti pevný plat,
pochopím všelijaké ctnosti,
budu ctít rodinu a stát,
má dobrodružná minulosti.
(V. Nezval, 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida)

Úloha 3
Nalezněte ve výchozím textu refrén a napište jeho znění:


Úloha 4
Nalezněte v první sloce básně nespisovný výraz a napište jej:

Úloha 5
Ve které z následujících ukázek spáchala postava sebevraždu?
A) Doma, ve městě aut, za hučení motorů, za řevu náklaďáků, ta mrtvá váha loďáku, který pořád ještě
cirkuloval na běžícím pásu. Počkal si na ohromný kamión, jeho řev se k němu prudce hnal, byl to
řev turbín, řev letadla, ale nepřehlušil tlukot jeho srdce, čekal, až ho ten řev dostihne, ještě vteřinu,
čekal, čekal, teď, vrhl se doleva, byl s ní.
B) Náklaďák s otevřenou zadní postranicí právě docouval k místu, kam měl vyklopit svůj náklad. Ze
dveří na levé straně visel řidič a soustředěně se díval zpátky na zdviženou korbu. Vypadal jako
profík, který má svou práci rád. Ten jeho náklad už visel v dost ostrém úhlu, ale ještě se nedal do
pohybu.
C) Pod padající bombu přivedlo Annu několik lehkomyslných rozhodnutí. Když spustily sirény,
nakupovala právě na náměstí vánoční dárky a jeden mladý muž jí navrhl, ať se s ním jde schovat
do nedalekého krytu, ale ona odmítla. Pak následoval celý řetěz dalších rozhodnutí, z nichž každé
by ji bylo odvedlo někam pryč od bomby.
D) Výcvik končil zkouškou, při níž se musel každý voják nechat porazit tankem, aby na jeho
podvozek mohl přitlačit magnetickou minu. "Vyhnali nás do terénu plnýho dolíků a výčnělků
a tam nás normálně naháněly tanky." Člověk si musel rychle najít dostatečně hlubokou díru a nechat
se tím tankem přejet a přitom na něj zespodu nacvaknout minu.
(J. Novák, Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6 - 9
Tisíc let po Kristu byl sice Řím dávnou minulostí, avšak díky KAROLINSKÉ RENESANCI
zůstala jeho idea stavebním kamenem veškeré evropské státnosti. Následující staletí byla krvavým
obdobím hledání modu vivendi mezi duchovními a světskými vládci. Křesťanství bylo mnohdy
jediným pojítkem množství kmenů obývajících dezintegrovaný kontinent.
Teprve 14. a 15. století s sebou přináší první kroky směrem k přijetí faktu, že stát je jakýmsi
zhmotnělým KRÁLOVSTVÍM BOŽÍM na zemi a snaha o jeho uchování si - v machiavelistickém
duchu - *****.
Nejistota končí mírem v Münsteru a Osnabrücku (r. 1648), kdy "z krvavé lázně vzešel nový
kontinent absolutistických států".
(Lidové noviny 7. 2. 2004, upraveno)


Úloha 6
Který z následujících významů má předpona dez- u slova dezintegrovaný?
A) význam napříč, skrz
B) význam od, pryč
C) význam před, nad
D) význam přes, více

Úloha 7
Kterou z následujících možností lze doplnit na vynechané místo (*****) výchozího textu tak, aby jeho
smysl zůstal zachován?
A) musí určovat vyznání poddaných
B) musí zachovat boží záměr
C) nemusí hledat žádná jiná ospravedlnění
D) nemusí hledět všech rozhodnutí panovníka

Úloha 8
Který z následujících úseků výchozího textu má charakter vsuvky?
A) 14. a 15. století
B) duchovními a světskými vládci
C) tisíc let po Kristu
D) v machiavelistickém duchu

Úloha 9
Ve výchozím textu jsou napsána dvě slovní spojení velkými písmeny. Ve které z následujících
možností jsou obě tato spojení napsána pravopisně správně?
A) Karolinské Renesanci, Královstvím Božím
B) karolinské renesanci, královstvím Božím
C) Karolinské renesanci, královstvím Božím
D) karolinské Renesanci, Královstvím božím

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 10 - 11
Profesor Uher to užuž chtěl hodit do koše, ale byl jaksi dojat starobou toho tištěného listu; i počal
to číst; po chvíli vydechl "Kruci" a narovnal si vzrušeně brejle. Na výstřižku byl tento text:
O LIDOGEŠTĚRKÁCH
W gedněch cizjch nowinách se dočjtáme, že gisty kapitán (welitel) englické wálečné lodi, wrátiwše
se z dalekých zemj, podal zpráwu o podiwných plazech, gežto našel na gednom malém ostrůwku
w moři Australském. Na tomto ostrowě gest totiž gezero se slanau wodau, awšak s mořem nesauwisegjcj,
gakož i welmi swjzelně přjstupné. […]
Potud výstřižek. Kruci, opakoval rozčileně profesor Uher, proč tu není nějaké datum nebo titul
těch novin. […]
Ostrůvek v moři Australském, ano. Gezírko se slanau wodau. Podle toho to byl korálový ostrov,
atol s těžko přístupnau slanau lagunau; právě to místo, na kterém by se mohlo takové fosilní zvíře
uchovat, izolováno od prostředí vývogově pokročilegšího a nerušeno ve své přirozené rezervaci.
Ovšem, nemohlo se příliš rozmnožit, protože by v tom gezírku nenašlo dostatek výživy. To ge gasné,
řekl si profesor.
(K. Čapek, Válka s mloky, upraveno)

Úloha 10

Co se stalo s profesorovým vyjadřováním po přečtení novinového článku?
A) Profesor je tak překvapen, že není schopen se spisovně vyjadřovat.
B) Profesor bezmyšlenkovitě opakuje úryvky z článku v jejich původním stylu a pravopisu.
C) Profesorovi se do běžné mluvy dostávají rysy vědeckého stylu.
D) Profesorovi se promítá jazyk a styl článku do jeho vlastního uvažování.

Úloha 11

Úsek výchozího textu Na výstřižku byl tento text: patří do promluvového pásma:
A) autora
B) novináře
C) profesora
D) vypravěče


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12-13
Jeli jsme tryskem, protože Magi naříkala, že kobyla už určitě rodí, za zadkama koní se v oblacích
gobijskýho prachu k zemi skláněl unavenej tyranskej kotouč, a když jsem se otočila na Naru, cválala
ve slunci jak juanská princezna v rámu zlatýho obrazu a jednotlivý vlasy jí zářily jako Ruskám, který
žijou v našem somonním centru.
Když jsme přijížděli ke stádu, už z dálky bylo vidět, že je po všem.
(P. Hůlová, Paměť mojí babičce)

Úloha 12

Napište, co se skrývá za pojmenováním tyranskej kotouč:

Úloha 13
Napište minimální počet lidských postav, které přijížděly ke stádu:

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 14-15
Příběh rodinného domu se začal psát již před sedmi lety, kdy se osmnáctiletá zdravotní sestřička
seznámila se svým budoucím manželem. Jakmile začali plánovat společné bydlení, podali si žádost
o byt. Současně si pro strýčka Příhodu oba uzavřeli stavební spoření.
Po svatbě bydleli u manželových rodičů, kde měli jeden pokoj a minikuchyňku. Čekali již pět let
a byt byl stále v nedohlednu. Stále častěji uvažovali o stavbě vlastního rodinného domu. Od zástupce
Českomoravské stavební spořitelny si nechali poradit a začali velmi intenzivně spořit.
(Mozaika 2/2003)

Úloha 14
Které z následujících vyjádření je svým obsahem v rozporu s výchozím textem?
A) Manželovi rodiče uvažovali o stavbě vlastního rodinného domku.
B) Po poradě se zástupcem spořitelny začali novomanželé urputně spořit.
C) Se svým manželem se zdravotní sestřička seznámila v osmnácti letech.
D) Žádost o byt si manželé podali ještě před uzavřením sňatku.

Úloha 15
Kterou z následujících možností lze nejlépe nahradit spojení pro strýčka Příhodu tak, aby smysl
výchozího textu zůstal zachován?
A) pro náhodný případ potřeby
B) pro nezabezpečeného příbuzného
C) pro realizaci stavby domku
D) pro uskutečnění plánovaných cest

Úloha 16

Která z následujících vět je formulována syntakticky správně?
A) Opravdu jsme nečekali s tak velikou účastí.
B) Přemýšlel jste na tom od včera alespoň trochu?
C) Rychle pracoval na dokončení svého projektu.
D) Uvažujete příští rok s nákupem ojetého auta?
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 petra petra | E-mail | 19. února 2007 v 16:39 | Reagovat

Nenasli by se vysledky prosim,je to mooc nutny.diky

2 INkeN... INkeN... | 31. října 2008 v 18:17 | Reagovat

výýýýýýýýsleeeeeeeedkyyyyyyyy hneeed prosííííííííííím!!:(:(

3 dadu dadu | 2. listopadu 2008 v 13:04 | Reagovat

vysledky prosim - je to nutne. Dáda

4 teresskaa teresskaa | 2. listopadu 2008 v 15:18 | Reagovat

Co to sakra je ten tyranskej kotouč? :-D

5 Sharka Sharka | E-mail | 19. března 2009 v 19:55 | Reagovat

prosím, zašlete mi výsledky...

6 anamor anamor | E-mail | 25. března 2009 v 16:26 | Reagovat

Kde jsou prosííííím odpovědi???

dík

7 Marcy Marcy | E-mail | 30. března 2009 v 16:28 | Reagovat

Prosíím odpovědi a co nejdřív je to fakt nutný

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama